Announcement

Collapse
No announcement yet.

03.07.19 อัพเดท การปิดปรับปรุง

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 03.07.19 อัพเดท การปิดปรับปรุง

  03.07.19 อัพเดท การปิดปรับปรุง

  Click image for larger version

Name:	Dojin-new-hero-patch_FR_TH.jpg
Views:	3
Size:	474.2 KB
ID:	16456


  ถึงท่านลอร์ด!
  Fantasy War Tactics R กลับมาแล้ว!


  [โน๊ตแพท]

  - โซลเกียร์ -

  Click image for larger version

Name:	Baeksa soul gear.PNG
Views:	3
Size:	138.4 KB
ID:	16457
  - กิจกรรม -
  กิจกรรมเพิ่มพลังโซลเกียร์

  ระยะเวลากิจกรรม : 3/07~03/14
  ราคาเมื่อเพิ่มพลัง โซลเกียร์ จะลดลง 30% ทั้งใน ทอง และ ศิลาวิญญาณ


  Click image for larger version

Name:	soul gear event2.png
Views:	3
Size:	531.8 KB
ID:	16458

  หมายเหตุ: การลดค่าใช้จ่ายของ ศิลาวิญญาณ และ ทอง จะใช้ในระหว่างกระบวนการแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่าย ศิลาวิญญาณ และ ทอง ที่เหมือนกันก่อนกิจกรรม

  - สิ่งมีเพิ่มในร้านค้า -

  แพ็คเกจการเลื่อนขั้นคริสตัล I

  • สามารซื้อได้ครั้งเดียว.
  • ราคา : 2250 คริสตัล
  • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 3/7 – 3/14
  เนื้อหา :
  1. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 1: 1
  2. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 2 : 1
  3. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 3 : 1
  แพ็คเกจการเลื่อนขั้นคริสตัล II

  • สามารซื้อได้ครั้งเดียว.
  • ราคา : 3600 คริสตัล
  • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 3/7 – 3/14

  เนื้อหา :
  1. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 4 : 1
  2. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 5 : 1
  แพ็คเกจการเลื่อนขั้น 333 ชุด III

  • สามารซื้อได้ 2 ครั้ง.
  • ราคา : $40
  • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 3/7 – 3/14

  เนื้อหา :
  1. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 3 : 3
  2. หินปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สล็อต 3 : 99
  3. หินปรับปรุงอุปกรณ์สล็อต 3 : 333
  แพ็คเกจการเลื่อนขั้น 333 ชุด IV

  • สามารซื้อได้ 2 ครั้ง.
  • ราคา : $60
  • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 3/7 – 3/14

  เนื้อหา :
  1. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 4 : 3
  2. หินปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สล็อต 4 : 99
  3. หินปรับปรุงอุปกรณ์สล็อต 4 : 333
  แพ็คเกจการเลื่อนขั้น 333 ชุด V

  • สามารซื้อได้ 2 ครั้ง.
  • ราคา : $90
  • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 3/7 – 3/14

  เนื้อหา :
  1. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 5 : 3
  2. หินปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สล็อต 5 : 99
  3. หินปรับปรุงอุปกรณ์สล็อต 5 : 333

Sorry, you are not authorized to view this page
Working...
X