03.07.19 อัพเดท การปิดปรับปรุง

Click image for larger version

Name:	Dojin-new-hero-patch_FR_TH.jpg
Views:	4
Size:	474.2 KB
ID:	16456


ถึงท่านลอร์ด!
Fantasy War Tactics R กลับมาแล้ว!


[โน๊ตแพท]

- โซลเกียร์ -

Click image for larger version

Name:	Baeksa soul gear.PNG
Views:	3
Size:	138.4 KB
ID:	16457
- กิจกรรม -
กิจกรรมเพิ่มพลังโซลเกียร์

ระยะเวลากิจกรรม : 3/07~03/14
ราคาเมื่อเพิ่มพลัง โซลเกียร์ จะลดลง 30% ทั้งใน ทอง และ ศิลาวิญญาณ


Click image for larger version

Name:	soul gear event2.png
Views:	3
Size:	531.8 KB
ID:	16458


หมายเหตุ: การลดค่าใช้จ่ายของ ศิลาวิญญาณ และ ทอง จะใช้ในระหว่างกระบวนการแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่าย ศิลาวิญญาณ และ ทอง ที่เหมือนกันก่อนกิจกรรม

- สิ่งมีเพิ่มในร้านค้า -

แพ็คเกจการเลื่อนขั้นคริสตัล I

 • สามารซื้อได้ครั้งเดียว.
 • ราคา : 2250 คริสตัล
 • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 3/7 – 3/14
เนื้อหา :
 1. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 1: 1
 2. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 2 : 1
 3. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 3 : 1
แพ็คเกจการเลื่อนขั้นคริสตัล II

 • สามารซื้อได้ครั้งเดียว.
 • ราคา : 3600 คริสตัล
 • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 3/7 – 3/14

เนื้อหา :
 1. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 4 : 1
 2. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 5 : 1
แพ็คเกจการเลื่อนขั้น 333 ชุด III

 • สามารซื้อได้ 2 ครั้ง.
 • ราคา : $40
 • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 3/7 – 3/14

เนื้อหา :
 1. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 3 : 3
 2. หินปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สล็อต 3 : 99
 3. หินปรับปรุงอุปกรณ์สล็อต 3 : 333
แพ็คเกจการเลื่อนขั้น 333 ชุด IV

 • สามารซื้อได้ 2 ครั้ง.
 • ราคา : $60
 • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 3/7 – 3/14

เนื้อหา :
 1. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 4 : 3
 2. หินปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สล็อต 4 : 99
 3. หินปรับปรุงอุปกรณ์สล็อต 4 : 333
แพ็คเกจการเลื่อนขั้น 333 ชุด V

 • สามารซื้อได้ 2 ครั้ง.
 • ราคา : $90
 • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 3/7 – 3/14

เนื้อหา :
 1. ตั๋วเลื่อนขั้นอุปกรณ์สล็อต 5 : 3
 2. หินปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สล็อต 5 : 99
 3. หินปรับปรุงอุปกรณ์สล็อต 5 : 333