โน๊ตแพท 05/16/2019 -เกาะร้างแห่งใหม่, การลดเวลาเดินทางสำรวจโลก และเหตุการณ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น Click image for larger version Name:	Ara_New_Hero_1002x802_FORUM_THAI.jpg Views:	5 Size:	729.6 KB ID:	16858ถึงท่านลอร์ด!!

Fantasy War Tactics R กลับมาแล้ว!

[โน๊ตแพท]
- เหตุการณ์ใหม่ -เหตุการณ์ที่เพิ่มขึ้น
 • พิชิตศึกซีรีย์ของเหตุการณ์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรับรางว ัลในเกมสุดเจ๋ง ต้องพิชิตพวกเขาทั้งหมด!!

1. ศิษย์ของโดโลเรส
 • รับรางวัลมากขึ้นเมื่อใช้ทองคำ.
 • ระยะเวลาเหตุการณ์ : 5/16 ~ 5/23
Click image for larger version Name:	Disciple of Dolores.PNG Views:	2 Size:	18.2 KB ID:	168592. ฉันแข็งแกร่งแล้วหรือยังตอนนี้
 • รับรางวัลเพิ่มเติมจากการดัดแปลงคุณสมบัติ
 • ระยะเวลาเหตุการณ์ : 5/16 ~ 5/30
Click image for larger version Name:	Am I Strong Now.PNG Views:	2 Size:	16.6 KB ID:	16860
เกราะร้าง : เบนชี
 • เบนชี กำลังรอคอย อยู่ที่เกาะร้าง เพื่อรับตำแหน่งลอร์ด!!
 • ระยะเวลาเหตุการณ์ : 5/16 ~ 5/23
Click image for larger version Name:	Lost island Banshee.png Views:	2 Size:	134.0 KB ID:	16861เหตุการณ์การลดเวลาการเดินทางสำรวจโลก
 • เวลาขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการเดินทางลดลงในช่วงกิจก รรม.
 • ระยะเวลาเหตุการณ์ : 5/16 ~ 5/23
Click image for larger version Name:	Expedition Reduction.PNG Views:	2 Size:	72.9 KB ID:	16862
เหตุการณ์การเพิ่มประสิทธิภาพของโซลเกียร์
 • ค่าใช้จ่ายของการเพิ่มประสิทธิภาพ โซลเกียร์จะลดลงทั้งใน ทอง และ ศิลาวิญญาณ.
 • ระยะเวลาเหตุการณ์ : 5/16 ~ 5/23

- สิ่งที่มีเพิ่มในร้างค้า -


กล่องปรับเปลี่ยนมานาสโตน I
 • สามารถซื้อได้ 5 ครั้ง
 • ราคา : $40
 • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 05/16 ~ 05/23
เนื้อหา :
 • คริสตัล : 500
 • มานาสโตน : 40000
 • ตั๋วปราบปรามดันเจี้ยน : 20
กล่องปรับเปลี่ยนมานาสโตน II
 • สามารถซื้อได้ 3 ครั้ง
 • ราคา : 100 คริสตัล
 • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 05/16 ~ 05/23
เนื้อหา :
 • มานาสโตน : 1300
 • ตั๋วปราบปรามดันเจี้ยน: 5
แพ็คเกจ Power Forge I
 • สามารถซื้อได้ครั้งเดียว
 • ราคา : $40
 • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 05/16 ~ 05/23
เนื้อหา :
 • ตั๋วเลือกชิ้นอุปกรณ์ ★6 : 2
 • ทอง : 1,000,000
 • ตั๋วเลื่อนขั้นสมบูรณ์แบบ : 2
แพ็คเกจ Power Forge II
 • สามารถซื้อได้ครั้งเดียว
 • ราคา : $40
 • ระยะเวลาที่มีจำหน่าย : 05/16 ~ 05/23
เนื้อหา :
 • ตั๋วเลือกชิ้นอุปกรณ์ ★6: 2
 • ตั๋วเลื่อนขั้นสุดยอด : 2
 • ทอง : 1,000,000