"ดันเจี้ยนลึกลับ"


การขอรับคำเชิญ
การเชิญที่ได้รับผ่าน [กล่องคูคู] ใน [การครองโลก] และ [ดันเจี้ยนเนฟธีส]


วิธีการเข้าถึง
การเชิญที่ได้รับจาก [การครองโลก] และ [ดันเจี้ยนเนฟธีส] สามารถตรวจสอบได้ภายใน[กล่องจดหมาย]
คุณสามารถเข้าใช้งานดันเจี้ยนลึกลับได้โดยการคลิกที่ คำสั่ง[ตกลง] ใน [กล่องจดหมาย]
การเชิญจะถูกใช้เมื่อมีการส่งผ่านช่วงเวลา มีการหมดอายุ
วันที่หมดอายุของบัตรเชิญให้เป็นช่วงเวลา 1 วัน กับอีก 23 ชั่วโมงและ 59 นาที

การเลือกระดับความยาก
นี่คือเมนูที่คุณสามารถเลือกระดับความยากของดันเจี้ย นลึกลับ
ระดับความยากแบ่งเป็นปกติ , ยาก , นรก , และวุ่นวาย
สำหรับทุกการเชิญคุณสามารถเลือกได้ไม่ยากสำหรับการเล ่น
คุณสามารถเลือกระดับความยากที่สูงกว่าได้แม้ในกรณีที ่คุณไม่สามารถจัดการกับระดับความยากที่ต่ำกว่าได้

บัพ / ดีบัพ ลึกลับ
มีความหลายหลายของ บัพ และ ดีบัพ ในโหมดดันเจี้ยนลึกลับรางวัล
หลังจากการจัดการ ดันเจี้ยน คุณจะได้รับการให้รางวัลและคำเชิญที่เกี่ยวข้องจะถูก ใช้
รางวัลทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง[กล่องจดหมาย]
หากคุณไม่สามารถจัดการดันเจี้ยน คำเชิญ จะไม่ถูกใช้และจะยังคงอยู่ใน[กล่องจดหมาย]

การให้รางวัลต่อคำเชิญจะมีดังนี้
Click image for larger version

Name:	Myst_Dungeon_Thai.png
Views:	2
Size:	5.9 KB
ID:	14177
* รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Attached Files